Teuvan ja Kaskisten JHL ry 452

 

 

Päätökset pitää tehdä oikeassa mielenvireessä ja mieluiten nopeasti, ettei vire mene ohi. -Vilijonkka-

 

 

Teuvan ja Kaskisten Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

 

Järjestömme - 452 toiminta

Järjestö toimii Teuvan ja Kaskisten maakunnan palveluksessa olevien JHL- julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry;n jäsenten edunvalvojana. Järjestö muodostuu siihen kuuluvista  jäsenyhdistyksistä joita on lähes 700 kappaletta.

Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistysten edustajista muodostuva edustajisto. Mahdollisissa työsuhdeasioissa esiin tulevissa kysymyksissä tulee ensisijaisesti ottaa yhteys oman yhdistyksen luottamusmiehiin. Tiedot luottamusmiehistä löydät yhteystiedot sivulta.

Järjestön takana olevat henkilöt löydät myös yhteystietosivulta.

 

 

 

 

TEUVAN JA KASKISTEN JHL 452

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2018

 

Yleistä

Yhdistyksen alueena on Teuvan kunta ja Kaskisten kaupunki. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on saada julkisella ja hyvinvointialoilla työskentelevät liiton piiriin. Yhdistys hoitaa ja edistää jäsentensä etuja sekä oikeuksia työelämässä liiton sääntöjen mukaisesti.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii v.2018 Lasse Luomi Kaskisista, pääluottamusmiehinä toimivat Asko Aalto Teuvalla ja Lasse Luomi Kaskisissa.

Järjestötoiminta

Yhdistys pyrkii hankkimaan uusia jäseniä. Yhdistyksen jäsenistön ikärakenne on korkeahko,  ja nuorten jäsenten määrä on pieni. 

Yhdistyksen yhtenä tavoitteena on saada nuoria aloilla työskenteleviä kiinnostumaan ja innostumaan ammattiyhdistystoiminnasta ja sen tuomista vaikuttamismahdollisuuksista.

Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenistölleen esimerkiksi teatteriesityksiä, elokuvailtoja sekä jouluruokailun.

Yhdistys muistaa 50 vuotta ja 60 vuotta täyttäviä jäseniään lahjasekeillä.

Koulutus

Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan yleisiin kokouksiin sekä koulutuksiin. 

Yhdistys informoi jäsenistöä koulutusmahdollisuuksista.

 Yhdistyksen neuvottelupäivistä, ajankohtaispäivistä sekä ammatillisista opintopäivistä tiedotetaan koulutusoppaan välityksellä. Koulutustarjonta vaihtelee pohjanmaan alueen tarjoamista koulutuksista aina liiton tarjoamiin koulutuksiin.

Edunvalvonta

Yhdistys seuraa tarkasti Teuvan kunnan tilanteen kehittymistä ja valmistautuu tarvittaessa mahdollisten kuntarakenteiden muuttumisten myötä muutoksiin myös yhdistysten rakenteissa. Rakennemuutokset tuovat mukanaan muutoksena esimerkiksi yhdistysten yhdistymiset. Tuleva SOTE-uudistus kannustaa esimerkiksi luottamusmiehiä ja yhdistysaktiiveja osallistumaan koulutuksiin. 

Kaskisten kaupunki on aloittanut liitosselvityksen Närpiön kaupungin kanssa, mahdolliset muutokset otetaan huomioon yhdistyksemme toiminnassa

 

Tiedotus

Yhdistyksen tiedotuksen tavoitteena on saada tieto ammattiyhdistyksestä, sen toimintatavoista sekä yhdistyksen toiminnasta jäsenistölle. 

Yhdistys tiedottaa hallituksen uudesta kokoonpanosta yhteystietoineen sekä ajankohtaisista asioista ja tulevista yhdistyksen tapahtumista omilla nettisivuillaan tai sähköpostitse.

 Digitaalinen tiedotusmuoto korvaa mm. entisen paperisen jäsenkirjeen.

Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivusto. Sinne ovat kaikki jäsenet tervetulleita.

Yleisistä kokouksista ilmoitetaan Motiivi-lehdessä, nettisivuilla sekä paikallislehden seuratoiminta-palstalla.  

Motiivi-lehti tulee jokaiselle jäsenelle ja lehdestä saa paljon tietoa JHL:n toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. 

Lisäksi liitto julkaisee jäsenilleen oman vuosikalenterin, siitä löytyy eri alueiden edustajat yhteystietoineen.

Yhdistyksen hallitus toivoo jäsenten olevan aktiivisia ja tuovan esille uusia ideoita yhdistystoiminnan kehittämiseksi.